Psykomotorisk behandling

(tidligere kaldet afspændingsbehandling)

Psykomotorisk behandling, tidliger også kaldet afspændingsbehandling, tager udgangspunkt i en holistisk kropsanskuelse. Dvs der arbejdes ud fra at der er et samspil mellem kroppens funktioner. Der er en sammenhæng mellem de følelsesmæssige, erkendelsesmæssige og sociale kompetencer.

Behandlingen udføres med greb der variere i styrke, afhængig af den enkeltes krop/spændingstilstand

Psykomotoriske undervisning kan være for enkeltpersoner eller grupper. Der kan arbejdes med afspænding, kropsbevidsthed og -terapi, ergonomi.

Der arbejdes også med fødselsforberedelse, genoptræning efter fødsel og børnemotorik. Mange kommende mødre kan have rigtig god gavn af psykomotorisk behandling under graviditeten.

 

Det handler om afspænding, bevægelse og kropsbevidsthed

Det handler om at gøre klienten bevidst om sin egen krops egenskaber, evner og muligheder.

En psykomotorisk behandling eller, afspændingsbehandling, kan afhjælpe smerte- og træthedstilstande, som skyldes belastende kropsholdninger, spændinger ved forkerte arbejdsstillinger og stress, men kan også være forebyggende. Der arbejdes med øvelser og styrketræning samt koncentrationsøvelser igennem forskellige øvelser i ud- og afspændingsøvelser og kredsløbsøvelser.

 

 

Psykomotorisk behandling

Oftest består en psykomotorisk behandling af:

 • Samtale mellem terapeut og klient

Igennem samtale og dialog forsøger jeg at afdække både de fysiske og psykiske problematikker der kan være hos klienten.

Der kan være mange årsager til en fysisk skavank og det kan lige så godt udspringe fra en psykisk problematik der fx kan vise sig som hovedpine, søvnbesvær eller lign..

Omvendt kan en psykisk problematik vise sig som stress, PTSD eller lign..

Der arbejdes også med at afdække de sociale relationer i klientens liv der måske kaste lys over nogle af problematikkerne.

 

 • Manuel behandling

En psykomotorisk behandling arbejder f.eks. med klientens muskulatur. Det kan være underspændte muskler der skal aktiveres så de strammer op eller overspændte muskler der skal afspændes. Hvor meget og hvor lidt musklerne er spændt kan sige noget om et forhøjet psykisk beredskab eller det modsatte.

Behandlerens udgangspunkt er, at alle følelsesmæssige påvirkninger ligger lagret i den fysiske krop. Disse påvirkninger forbliver lagret dér, indtil klienten bliver bevidst om dem og får bearbejdet dem kropsligt.

 • Øvelser

Igennem øvelser hjælper den psykomotoriske behandler klienten til en bevidsthed i forhold til:

Kropslige signaler:  klienten bevidstgøres til at kunne genkende og mærke sine fysiske gener. Der arbejdes med konkrete redskaber og øvelser så klienten selv kan arbejde med sine udfordringer efterfølgende.

Psykiske signaler: klienten bevidstgøres til at kunne genkende sine egne handlemønstre og tankemønstre. Disse kan dukke op i forbindelse med udfordrende situationer, fx stress. Der arbejdes igen med konkrete redskaber og øvelser så klienten selv kan arbejde med sine udfordringer efterfølgende.

Øvelser kan f.eks. være: træning af vejrtrækning, holdningskoordination, guidet afspænding m.v.

Udbytte:

Ofte vil du mærke stor forskel efter en halv behandling, hvor du mærker forskellen på den behandlede del af kroppen og den endnu ikke behandlede. Behandlingen vil fjerne/mindske dine spændinger/gener. Du vil blive bevidstgjort om dine spændinger og hvad årsagen evt. kan være. For ved at finde frem til og blive bevidst om årsagen, vil du kunne mindske at genen kommer igen. Efter en behandling kan du føle dig varm, afspændt, blødgjort, afstresset og lettet.

Under en Psykomotorisk behandling slippes unødig spænding og en generel afspænding breder sig i kroppen. Når kroppen er afspændt påvirke det nervesystemet, som fremmer et vigtigt middel til forebyggelse og behandling af stress.

En Psykomotorisk behandling hjælper dig i fht.:

 • Ryg smerter
 • Spændinger i skulderne
 • Problemer med din bevægelighed i nakken
 • Ømhed over lænden
 • Stress symptomer
 • Bækkenløsning
 • Kæbespændinger
 • Større kropsbevidsthed
 • Hypermobilitet

 

Behandlingen indeholder:

 • Kort samtale
 • Behandling
 • øvelser/ergonomi
 • Journalføring

 

Behandlingen foregår iført blødt tøj du kan bevæge dig i.

dap logo - danske psykomotoriske terapeuter - en god behandling