PRIVATLIVSPOLITIK FOR EN GOD BEHANDLING

Brug af en god behandlings hjemmeside, online booking og betaling i forbindelse med online booking forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger nedenfor er en god behandlings privatlivspolitik.

DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

en god behandling er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Maj-Britt Espenhain Billekop er kontaktperson og eneste medarbejder hos en god behandling, og kan kontaktes på maj-britt@engodbehandling.dk

Data indsamles afhængig af hvad og hvordan du er i kontakt med en god behandling henholdsvis via

 • 3. part – EasyMe, Dinero regnskabssystem, Stripe. WordPress, Facebook, Facebook Pixel, Google analytic, HotJar, Instagram samt LinkedIn.

EasyMe som bruges til
Online booking samt manual booking
Fakturering samt køb og styring af klippekort
Journalføring
Nyhedsbreve

 

AUTOMATISK INDSAMLEDE DATA
Hjemmesiden opsamler automatisk data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af en god behandling eller af en tredjepart på vegne af en god behandling.

Eksempler er analyse af klikstrøms data og placering af cookies.
I forbindelse med besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra din browser til en server.

Via analyse af disse data, optimerer vi de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af en god behandling.

en god behandling anvender Google Analytics som webanalyseløsning.

I denne forbindelse sendes webanalyse data fra mine digitale løsninger til analyse i den service Google udbyder.

Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data jeg er ansvarlige for, og disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

Du kan se mere om Googles fortrolighedspolitik her: https://www.google.com/intl/da/policies/

 

OPLYSNINGER DU SELV AFGIVER

Ud over de oplysninger der opsamles automatisk, behandler en god behandling også data, som brugere aktivt har givet. Eksempler på data som brugere aktivt afgiver er:

 • Navn og mailadresse afgivet i forbindelse med oprettelse af booking eller tilmelding til nyhedsbrev
 • Kreditkortoplysninger i forbindelse med betaling håndteres af 3. Part – Stripe eller ved betaling af MobilePay.
 • Oplysninger du deler med en god behandlingvia sociale medier, herunder LinkedIn, Facebook og Instagram
 • Oplysninger sendt på e-mail

ANVENDELSE OG OPBEVARING AF INDSAMLEDE DATA

 1. Formål med indsamling

For at give den bedste behandlingskvalitet skriver jeg journaler i forbindelse med behandlinger. Behandlingerne er momsfrie og derfor kræver SKAT dokumentation via Journalføring.

For at en god behandling må føre journal, kræver det en samtykke erklæring.

I forbindelse med journalføring noteres navn, adresse, e-mail, telefonnummer, eventuelt alder. I journalen skrives personfølsomme data, som er relevante for behandlingsforløbet som for eksempel henvendelses årsag, anamnese forinden start af behandling, samt de fysiske og psykiske observationer samt oplysninger der er relevante for den enkelte klients behandling. CPR-nr oplyses og bruges ikke.

Ved behandling af børn under 18 år, kræves det at jeg får samtykke fra forældre med forældremyndighed for at behandle og gemme personfølsomme data. Samtykket gives enten samtidig med booking af tid online, inden eller senest i forbindelse med behandlingen. Med samtykke giver forældre samtykke til at en god behandling må behandle, opbevare tidligere nævnte data og føre journal. Samtykke erklæringen gemmes i EasyMe.

Journalen føres i EasyMe som står for sikkerhed og lever op til krav i fht GDPR, og beskyttes af Privatlivspolitik. EasyMe har underleverandører der henholdsvis befinder sig i EØS eller i lande udenfor EØS. EasyMe har databehandler-aftaler med disse der lever op til GDPR.

 

 1. Opbevaring

Oplysningerne opbevares i 5 år af hensyn til SKAT i forhold til dokumentation for behandlingerne.

 

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

en god behandling videregiver ikke dine oplysninger jvf vores privatlivspolitik. Såfremt dit forsikringsselskab ønsker information omkring behandling eller SKAT ønsker dokumentation i fht..

Jeg anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på mine vegne. Jeg benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor mig, og jeg kontrollerer at mine samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Jeg anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt jeg videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer jeg, at jeg overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

en god behandlings hjemmeside kan linke til andre hjemmesider. Benytter du sådanne link, forlader du hjemmesiden og er herefter undergivet andre betingelser og persondatapolitikker, som en god behandling ikke er ansvarlige for.

 

 1. Dine rettigheder
  1. Du har ret til at få adgang til dine persondata
  2. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
  3. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
  4. Du har ret til at få dine data udleveret
  5. Du har ret til at klage til Datatilsynet